Ovaj dio weba je u izradi.
Ovdje možete pronaći detalje o svim uslugama koje nudimo vezano uz provedbu raznih akustičkih mjerenja, izradu projekata zaštite od buke, studija utjecaja buke na okoliš i izradu strateških karata buke i akcijskih planova kao temelja sustava upravljanja bukom okoliša.
   

DARH2 d.o.o. za arhitekturu i akustiku, 10 430 SAMOBOR, Ljubičin prolaz 3
tel.: ++385-1-336 66 49, ++385-1-652 29 76, ++385-1-652 29 78
fax.: ++385-1-336 66 49, ++385-1-652 29 85

arhitektura@darh2.hr ili akustika@darh2.hr

 
   
   
copyright (c) 2003-2013 DARH2 d.o.o. Sva prava pridrzana design by iDEA studio