Grad Rijeka – Strateška karta buke pružnog prometa
Akustika karte buke
 
 
Za Grad Rijeku izrađena je strateška karte buke pružnog prometa koja obuhvaća cjelokupno područje izrade generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke.

Ukupna dužina modeliranih pružnih konstrukcija na promatranom području izrade strateške karte buke iznosi 26,187 km, uključujući sve kategorije vlakova koje prometuju na navedenim prugama uključujući željeznički kolodvor u Gradu Rijeci.

Metodologija izrade strateške karte buke pružnog prometa je u potpunosti u skladu s odredbama smjernice 2002/49/EC – “Relating to the assessment and management of environmental noise” , kao i preporuke Europske Komisije 2003/613/EC od 2003-08-06 “Guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and related emission data”.

Završni elaborati sadržavaju grafičke prikaze indikatora buke, Lday, Lnight, i Lden , kao i potpunu analizu izloženosti stanovništva (korištena je LKZ metoda proširena s njemačkim nacionalnim standardom VBEB).

Detaljnije rezultate kao i podatke možete zatražiti od Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, Rijeka.