Grad Rijeka - Konfliktna karta buke pružnog prometa
Akustika karte buke
 
 

Za Grad Rijeku izrađena je konfliktna karte buke pružnog prometa koja obuhvaća cjelokupno područje izrade generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke.

Metodologija izrade konfliktne karte buke "oslanja" se na izrađenu stratešku kartu buke pružnog prometa određenu Smjernicom 2002/49/EC – “Relating to the assessment and management of environmental noise” , kao i preporukom Europske Komisije 2003/613/EC od 2003-08-06 “Guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and related emission data”.

Završni elaborati sadržavaju grafičke prikaze konfliktnih razina indikatora buke, Lday, Lnight, i Lden , kao i prijedlog prioritetnih zona akcijskog planiranja . Tijekom izrade konfliktne karte buke korištene su:
? Razine buke proračunate postupkom izrade karte buke pružnog prometa.
? Vrijeme izloženosti buci (dan/noć odnosno 24 h).
? Namjena prostora iz prostorno planske dokumentacije.
? Zakonski dopuštene razine buke na vanjskom prostoru.
? Ukupan broj stanovnika.

Detaljnije rezultate kao i podatke možete zatražiti od Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, Rijeka.