Grad Rijeka – Strateška karta buke cestovnog prometa
Akustika karte buke
 
 

 

 Za Grad Rijeku izrađena je strateška karte buke cestovnog prometa koja obuhvaća cjelokupno područje izrade Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke.
 
Ukupna dužina modeliranih prometnica na promatranom području izrade strateške karte buke iznosi 171,1 km, uključujući sve kategorije prometnica na području Grada Rijeke.
 
Metodologija izrade strateške karte buke cestovnog prometa je u potpunosti u skladu s odredbama smjernice 2002/49/EC – “Relating to the assessment and management of environmental noise”, kao i preporuke Europske Komisije 2003/613/EC od 2003-08-06 “Guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and related emission data”.
 
Završni elaborati sadržavaju grafičke prikaze indikatora buke, Lday, Lnight, i Lden , kao i potpunu analizu izloženosti stanovništva (korištena je tzv. LKZ metoda proširena s njemačkim nacionalnim standardom VBEB)  u skladu s odredbama Smjernice 2002/49, koja uzima u obzir:
  • Razine buke proračunate postupkom izrade karte buke cestovnog prometa.
  • Vrijeme izloženosti buci (dan/večer/noć odnosno 24 h).
  • Namjena prostora iz prostorno planske dokumentacije.
  • Zakonski dopuštene razine buke na vanjskom prostoru.
  • Ukupan broj stanovnika.
 
Detaljnije rezultate kao i podatke možete zatražiti od Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, Rijeka.