Strateška karta buke Grada Kastva
Akustika karte buke
 
 
 
U sklopu uspostave sustava upravljanja bukom okoliša Grada Kastva, izrađena je strateška karta buke cestovnog i pružnog prometa na području Grada Kastva.

 

 

 

Područje izrade strateške karte buke grada Kastva obuhvaća površinu ≈ 11,44 km2, s ukupnim opsegom ≈ 19,56 km. Ukupna dužina modeliranih osi cestovnih prometnica na promatranom području izrade strateške karte buke iznosi 47,088 km, dok ukupna dužina modeliranih osi željezničkih prometnica iznosi 5,067 km.

 

 Metodologija izrade strateške karte buke Grada Kastva je u potpunosti u skladu s odredbama smjernice 2002/49/EC – “Relating to the assessment and management of environmental noise” , kao i preporuke Europske Komisije 2003/613/EC od 2003-08-06 “Guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and related emission data”.
 
Završni elaborati sadržavaju grafičke prikaze indikatora buke, Lday, Lnight, i Lden , kao i potpunu analizu izloženosti stanovništva (korištena je tzv. LKZ metoda proširena s njemačkim nacionalnim standardom VBEB) u skladu s odredbama Smjernice 2002/49, koja uzima u obzir:
  • Razine buke proračunate postupkom izrade karte buke cestovnog prometa.
  • Vrijeme izloženosti buci (dan/večer/noć odnosno 24 h).
  • Namjena prostora iz prostorno planske dokumentacije.
  • Zakonski dopuštene razine buke na vanjskom prostoru.
  • Ukupan broj stanovnika.
 
Detaljnije rezultate kao i podatke možete zatražiti od Grada Kastva, Jedinstveni upravni odjel, Zakona kastafskega 3, HR-51 215 Kastav.