Strateška karta buke Grada Lipika
Akustika karte buke
 
 

 

U sklopu uspostave sustava upravljanja bukom okoliša Grada Lipika, izrađena je strateška karta buke cestovnog i pružnog prometa te industrijskih pogona i postrojenja na području Grada Lipika.

Područje izrade strateške karte buke područja grada Lipika obuhvaća površinu ≈ 208,6 km2, s ukupnim opsegom ≈ 110,76 km. Ukupna dužina modeliranih osi cestovnih prometnica na promatranom području izrade strateške karte buke iznosi 131,286 km, dok ukupna dužina modeliranih osi željezničkih prometnica iznosi 23,633 km.
 
U projekt izrade strateške karte buke područja grada Lipika, uključeni su također i industrijski pogoni i postrojenja:
- Lipik glas d.o.o.
- Podravka d.d.
 
Metodologija izrade strateške karte buke Grada Lipika je u potpunosti u skladu s odredbama smjernice 2002/49/EC – “Relating to the assessment and management of environmental noise” , kao i preporuke Europske Komisije 2003/613/EC od 2003-08-06 “Guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and related emission data”.
 
Završni elaborati sadržavaju grafičke prikaze indikatora buke, Lday, Lnight, i Lden , kao i potpunu analizu izloženosti stanovništva (korištena je tzv. LKZ metoda proširena s njemačkim nacionalnim standardom VBEB) u skladu s odredbama Smjernice 2002/49, koja uzima u obzir:
- Razine buke proračunate postupkom izrade karte buke.
- Vrijeme izloženosti buci (dan/večer/noć odnosno 24 h).
- Namjenu prostora iz prostorno planske dokumentacije.
- Zakonski dopuštene razine buke na vanjskom prostoru.
- Ukupan broj stanovnika.
 

Detaljne informacije o ovom projektu moguće je dobiti od Grada Lipika, Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalnu djelatnost, Marije Terezije 27, HR-34 551 Lipik.