Strateška karte buke grada Sveti Ivan Zelina
Akustika karte buke
 
 

 

Za grad Sveti Ivan Zelina izrađena je strateška karta buke cestovnog prometa za postojeće stanje cestovnog prometa grada Sveti Ivan Zelina za doba dana, večeri odnosno noć.
 
Područje projekta obuhvaća cijelo područje grada Sveti Ivan Zelina ugroženo bukom cestovnog prometa (149,5 km2, s ukupnim opsegom ≈ 80,6 km). Ukupna dužina modeliranih osi cestovnih prometnica na promatranom području izrade strateške karte buke iznosi 147,2 km uključujući sve prometne smjerove kao i prilazne rampe, nadvožnjake odnosno čvorove s preko 10000 građevina i cjelovitom mrežom prometno najvažnijih prometnica (autocesta, državne ceste, županijske ceste i gradske prometnice).
 
Strateška karta buke cestovnog prometa Grada Sveti Ivan Zelina validirana je mjerenjem razina buke i brojanjem cestovnog prometa na 4 mjerna mjesta na područja Grada Sveti Ivan Zelina.
 
Završni elaborati sadržavaju grafičke prikaze indikatora buke, Lday, Levening, Lnight, i Lden , kao i potpunu analizu izloženosti stanovništva (korištena je tzv. LKZ metoda proširena s njemačkom nacionalnom metodom VBEB) u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od buke NN 30/09 kao i smjernice za akcijske planove zaštite od buke.
 
Detaljniji rezultati izrađene karte buke biti će predstavljeni javnosti, a u međuvremenu detalje možete saznati od Grada Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12, HR-10 380 Sveti Ivan Zelina.