Grad Osijek - Stručna podloga
Akustika karte buke
 
 

Za Grad Osijek izrađena je stručna podloga za određivanje dopuštenih razina buke prilikom održavanja javnih skupova, razonode, zabavnih i drugih aktivnosti na području Grada Osijeka.

 Na određenih 7 lokacija na kojima se najčešće organiziraju javni skupovi, akustičkim metodama prognoziranja razina buke određena su područja prema zahtjevima Čl.10 Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09).
 
Lokacije uključene u stručnu podlogu su „Tvrđa – Trg sv. Trojstva (uključivo dvorište Rektorata), dvorište bivšeg disco bara „Vega“ i prostor ispred Bastiona“, „Trg Ante Starčevića“, „Trg Slobode“, „Trg bana Jelačića“, „Srednjoškolsko igralište“, „Stadion „Gradski vrt“ i „Lijeva obala Drave – Kopakabana, prostor Amfiteatra kod katakombi i prostor nekadašnjeg kampa“.
 
Metodologija izrade računalnog akustičkog modela buke javnih skupova preuzeta je iz najbolje prakse izrada karat buke uz korištenje preporučene računalne metode HRN EN ISO 9613-2:2000 - Prigušenje zvuka pri širenju na otvorenom -- 2. dio: Opća metoda proračuna.
 
Navedena stručna podloga koristila je vrlo detaljne zemljopisne podatke za izradu 3D modela grada, meteorološke podatke kao i podatke o predviđenim izvorima buke.
 
Navedena stručna podloga koristila je vrlo detaljne zemljopisne podatke za izradu 3D modela grada, meteorološke podatke kao i podatke o predviđenim izvorima buke.
 
Svi podaci o ovom projektu mogu se dobiti u Gradu Osijeku, Upravnom odjelu za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet te zaštitu okoliša, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek.