Karta buke ugostiteljskih i zabavnih sadržaja Grada Crikvenice
Akustika karte buke
 
 

 

 
Za Grad Crikvenicu izrađen je akustički model kao i karta buke ugostiteljskih objekata i zabavnih sadržaja Grada Crikvenice. Područje izrade ove studije obuhvaća područje GUP-a Grada Crikvenice, prošireno s pojasom širine 1 km, tj. približno 19,6 km2.
 
U okviru izrade karte buke ugostiteljskih objekata i sportsko-rekreacijskih sadržaja Grada Crikvenice izrađen je akustički model koji uključuje 56 ugostiteljskih objekata na području užeg dijela Grada Crikvenice.
 
Završni elaborati sadržavaju i predloženi niz mjera zaštite od buke koje bi trebale značajno unaprijediti upravljanje bukom okoliša Grada Crikvenice.
 

Sve dodatne informacije o ovom projektu možete saznati od Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica.