Izrađena strateška karta buke Zračne luke Dubrovnik
Akustika karte buke
 
 

U okviru projekta uspostave sustava upravljanja bukom okoliša u okolini Zračne luke Dubrovnik izrađena je projektna dokumentacija za implementaciju sustava upravljanja bukom okoliša u okolini Zračne luke Dubrovnik. Sastavni dijelovi ovog projekta su bili:

  • analiza postojećeg stanja s naglaskom na mjere zaštite od buke, protekla mjerenja razina buke, prostorno-plansku dokumentaciju, izrađene prijedloge zone zaštićenog područja temeljena na prošlim rezultatima mjerenja razina buke,
  • provedba mjerenja razina buke zrakoplova u 2 mjerna ciklusa (zima/proljeće i ljeto) u skladu s odredbama HRN ISO 3891 i HRN ISO 1996 (u suradnji s IGH d.d.),
  • izrada strateške karte buke Zračne luke Dubrovnik,
  • izrada stručne podloge za prostorno-plansku dokumentaciju, i
  • izrada idejnog projekt sustava upravljanja okolišem u okolini Zračne luke Dubrovnik.
 
Sve detaljnije podatke o ovom projektu možete dobiti od Zračne luke Čilipi, 20 315, Čilipi.