Autocesta Zagreb-Macelj – Strateška karta buke cestovnog prometa
Akustika karte buke
 
 

 

Za koncesijsko društvo Autocesta Zagreb - Macelj izrađena je strateška karte buke cestovnog prometa koja obuhvaća cjelokupno područje Autoceste Zagreb - Macelj.
 
Područje izrade strateške karte buke obuhvaća cjelokupno područje Autoceste Zagreb – Macelj površine ≈ 122,14 km2, s ukupnim opsegom ≈ 126,66 km.
 
Ukupna dužina modeliranih cestovnih prometnica na promatranom području izrade strateške karte buke iznosi 238,1 km (uključujući duljinu svih osi voznih i pretjecanih traka autoceste kao i rampe i prilazne ceste čvorova).
 
Metodologija izrade strateške karte buke cestovnog prometa je u potpunosti u skladu s odredbama smjernice 2002/49/EC – “Relatingtotheassessmentandmanagementofenvironmentalnoise” , kao i preporuke Europske Komisije 2003/613/EC “Guidelinesontherevisedinterimcomputationmethodsforindustrialnoise, aircraftnoise, roadtrafficnoiseandrailwaynoise, andrelatedemissiondata”.
 
Završni elaborati sadržavaju grafičke prikaze indikatora buke, Lday, Lnight, i Lden , kao i potpunu analizu izloženosti stanovništva (korištena je tzv. LKZ metoda proširena s njemačkim nacionalnim standardom VBEB) u skladu s odredbama Smjernice 2002/49, koja uzima u obzir:
-            Razine buke proračunate postupkom izrade karte buke cestovnog prometa.
-            Vrijeme izloženosti buci (dan/večer/noć odnosno 24 h).
-            Namjena prostora iz prostorno planske dokumentacije.
-            Zakonski dopuštene razine buke na vanjskom prostoru.
-            Ukupan broj stanovnika.
 
Detaljnije rezultate kao i podatke možete zatražiti od Autoceste Zagreb – Macelj.