Hrvatske ceste d.o.o. – Strateška karta buke cestovnog prometa
Akustika karte buke
 
 

Za tvrtku Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, izrađena je strateška karte buke cestovnog prometa državnih cesta na području grada Zagreba.

 
Područje izrade strateške karte buke obuhvaća pet područja grada Zagreba ukupne površine ≈ 55,85 km2, s ukupnim opsegom ≈ 85,672 km.
 
Ukupna dužina modeliranih cestovnih prometnica na promatranom području izrade strateške karte buke iznosi ≈ 57,12 km.

Metodologija izrade strateške karte buke cestovnog prometa je u potpunosti u skladu s odredbama smjernice 2002/49/EC kao i preporuke Europske Komisije 2003/613/EC.

Završni elaborati sadržavaju grafičke prikaze indikatora buke, Lday, Levening, Lnight, i Lden , kao i potpunu analizu izloženosti stanovništva (korištena je tzv. LKZ metoda) u skladu s odredbama Smjernice 2002/49

U sklopu projekta provedena je i validacija karte kratkoročnim mjerenjem buke cestovnog prometa na 5 različitih lokacija.

Detaljnije rezultate kao i podatke možete zatražiti od Hrvatske Ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb.