Grad Varaždin - Stručna podloga
Akustika karte buke
 
 
Za Grad Varaždin izrađena je stručna podloga za određivanje dopuštenih razina buke prilikom održavanja javnih skupova, razonode, zabavnih i drugih aktivnosti na području Grada Varaždina.
Grad Varaždin je odredio 7 lokacija na kojima se najčešće organiziraju javni skupovi za koje su akustičkim metodama prognoziranja razina buke određena područja prema zahtjevima Čl. 16, Zakona o zaštiti od buke (NN 20/03). Navedene lokacije uključene u stručnu podlogu su:
- Trg kralja Tomislava,
- Stari grad,
- Kapucinski trg,
- Kazališni trg,
- Trg Miljenka Stančića,
- Trg bana J. Jelačića i
- Stadion NK "Varteks“.

Metodologija izrade računalnog akustičkog modela buke javnih skupova preuzeta je iz smjernice 2002/49/EC – “Relating to the assessment and management of environmental noise” , kao i preporuke Europske Komisije 2003/613/EC od 2003-08-06 “Guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and related emission data”. Za potrebe ove studije, korištena je EU preporučena računalna metoda HRN EN ISO 9613-2:2000 - Prigušenje zvuka pri širenju na otvorenom -- 2. dio: Opća metoda proračuna. Navedena stručna podloga koristila je vrlo detaljne zemljopisne podatke kao i podatke o izvorima buke. Na temelju rezultata proračuna i prostornog planskog dokumenta izrađena su 'konfliktna područja' koja su zapravo i cilj ove stručne podloge.