Grad Kutina – Karta buke pružnog prometa
Akustika karte buke
 
 
Za Grad Kutinu izrađena je strateška karte buke pružnog prometa koja obuhvaća cjelokupno područje izrade Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine, prošireno s područjem Mjesnog odbora Husain, kao i ugroženim područjem od željezničke pruge koja prolazi na području izrade karte buke.

Ukupna dužina modeliranih pružnih konstrukcija na promatranom području izrade strateške karte buke iznosi 7,63 km, uključujući sve kategorije vlakova koje prometuju na navedenim prugama uključujući željezničke kolodvore u Kutini.

Metodologija izrade strateške karte buke pružnog prometa je u potpunosti u skladu s odredbama smjernice 2002/49/EC – “Relating to the assessment and management of environmental noise” , kao i preporuke Europske Komisije 2003/613/EC od 2003-08-06 “Guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and related emission data”.

Završni elaborati sadržavaju grafičke prikaze indikatora buke, Lday, Levening, Lnight, i Lden , kao i potpunu analizu izloženosti stanovništva (korištena je tzv. LKZ metoda) u skladu s odredbama Smjernice 2002/49, koja uzima u obzir:
 Razine buke proračunate postupkom izrade karte buke pružnog prometa.
 Vrijeme izloženosti buci (dan/večer/noć odnosno 24 h).
 Namjena prostora iz prostorno planske dokumentacije.
 Zakonski dopuštene razine buke na vanjskom prostoru.
 Ukupan broj stanovnika.

Detaljnije rezultate kao i podatke možete zatražiti od Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, i kulturne baštine, Trg kralja Tomislava 12, 44 320 Kutina.