Strateška karta buke Istra Cement d.o.o.
Akustika karte buke
 
 
Projekt izrade strateške karte buke industrijskog pogona Istra Cement d.o.o. obuhvaća 3 bitne faze izrade projekta:

1. Izrada akustičkog modela.
Unutar ove faze projekta izraditi će se digitalni model terena s 3D modelom građevinskih objekata, izraditi meteorološki model u skladu s zahtjevima HRN EN ISO 9613 kao i namjena prostora za područje Grada Pule.

2. Mjerenje razina buke i zvučne snage.
Unutar ove faze projekta provoditi će se mjerenja razine buke i proračuni zvučne snage pojedinih izvora odnosno tehnoloških grupa u skladu s zahtjevima HRN EN ISO 1996, odnosno HRN EN ISO 3744, HRN EN ISO 3746 i HRN EN ISO 8297.

Navedenom metodologijom koja u potpunosti zadovoljava zahtjeve Smjernice EU 2002/49 o upravljanju i ocjeni buke okoliša izrađujemo već treći industrijski pogon koji po svojim opisima pripada u IPPC postrojenja.

3. Po izrađenoj karte buke izraditi će se prijedlog akcijskog plana zaštite od buke kojeg će Uprava Istra Cementa u slijedećem razdoblju primjenjivati.

Planirani rok izrade projekta je 105 kalendarskih dana, a više pojedinosti o ovom projektu možete saznati od Istra Cement d.o.o., Revelanteova 4, 52 100 Pula.