Izrada strateške karte buke grada Ljubljane
Akustika karte buke
 
 
Kao pridruženi partner tvrtke A-projekt, Maribor, Slovenija (voditelj projekta), DARH 2 d.o.o. surađuje na projektu izrade strateške karte buke Ljubljane.

Projekt obuhvaća izradu strateške karte cestovnog i pružnog prometa glavnog grada Republike Slovenije, što obuhvaća područje opsega 137 km i ukupne površine ~ 275 km2.

Unutar ovog projekta, DARH 2 osigurava izradu raznih usluga računalnog modeliranja razina buke kao i ostalih akustičkih konzultantskih usluga:

- Određivanje podatkovne konverzijske sheme između GIS metapodataka i programskog okruženje za izradu karata buke.

- Suradnja na izradi računalnog akustičkog modela ukupnog područja projekta.

- Izrada procedure za osiguranje kvalitete cijelog procesa izrade karata buke (QA procedures)

- Procesiranje proračunatih rezultata razina buke za pripremu podataka potrebnih za prijavu Evropskoj komisiji.


Sve dodatne informacije o navedenom projektu možete saznati od voditelja projekta, mag. Aleš Globevnik, univ.dipl.inž.str. (aprojekt@siol.net).