Grad Split – Karta buke industrijskih pogona
Akustika karte buke
 
 
U suradnju s tvrtkom ZAST d.o.o. za Grad Split je izrađena karta buke industrijskih pogona i postrojenja koja obuhvaća cjelokupno područje izrade Generalnog urbanističkog plana Grada Splita.

U okviru ovog projekta provedena su mjerenja razina buke buke industrijskih pogona i postrojenja Grada Splita, tijekom dana, večeri i noći, na temelju kojih je provedeno akustičko modeliranje izvora buke kao i uvjeta propagacije buke uključujući dugoročnu meteorološku korekciju.

Metodologija izrade karte buke industrijskih pogona i postrojenja Grada Splita je u potpunosti u skladu s odredbama smjernice 2002/49/EC – “Relating to the assessment and management of environmental noise”, kao i sadržaja Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova. Računalna metoda proračuna razina buke pružnog prometa korištena u ovom projektu je HRN EN ISO 9613-2 Akustika – Gušenje zvuka pri širenju na otvorenom, 2. dio: Opća metoda proračuna.

Završni elaborati sadržavaju grafičke prikaze indikatora buke, Lday, Levening, Lnight, i Lden.

Detaljnije rezultate kao i podatke možete zatražiti od nadležnog ureda Grada Splita odnosno tvrtke ZAST d.o.o.