Grad Split – Karta buke cestovnog prometa
Akustika karte buke
 
 
U suradnju s tvrtkom ZAST d.o.o. za Grad Split je izrađena karta buke cestovnog prometa koja obuhvaća cjelokupno područje izrade Generalnog urbanističkog plana Grada Splita.

Ukupna dužina modeliranih cestovnih prometnica iznosi cca 51,4 km, uključujući sve bitne kategorije prometnica.

Metodologija izrade karte buke cestovnog prometa je u potpunosti u skladu s odredbama smjernice 2002/49/EC – “Relating to the assessment and management of environmental noise” , kao i sadržaja Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova. Računalna metoda proračuna razina buke pružnog prometa korištena u ovom projektu je »RLS-90 - Richtlinien fuer den Laermschutz an Strassen«.

Završni elaborati sadržavaju grafičke prikaze indikatora buke, Lday, Levening, Lnight, i Lden.

Detaljnije rezultate kao i podatke možete zatražiti od nadležnog ureda Grada Splita odnosno tvrtke ZAST d.o.o.