Grad Split – Karta buke pružnog prometa
Akustika karte buke
 
 
U suradnju s tvrtkom ZAST d.o.o. za Grad Split je izrađena karta buke pružnog prometa koja obuhvaća cjelokupno područje izrade Generalnog urbanističkog plana Grada Splita, kao i ugroženim područjem od željezničke pruge koja prolazi na području izrade karte buke.

Ukupna dužina modeliranih pružnih konstrukcija na promatranom području izrade karte buke iznosi cca 5,1 km, uključujući sve kategorije vlakova koje prometuju na navedenim prugama uključujući željezničke kolodvore u Gradu Splitu.

Metodologija izrade karte buke pružnog prometa je u potpunosti u skladu s odredbama smjernice 2002/49/EC – “Relating to the assessment and management of environmental noise” , kao i sadržaja Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova. Računalna metoda proračuna razina buke pružnog prometa korištena u ovom projektu je „Schall 03 - Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen“.

Završni elaborati sadržavaju grafičke prikaze indikatora buke, Lday, Levening, Lnight, i Lden.

Detaljnije rezultate kao i podatke možete zatražiti od nadležnog ureda Grada Splita odnosno tvrtke ZAST d.o.o.