Konfliktna karta buke cestovnog prometa Kutine
Akustika karte buke
 
 
Za Grad Kutinu izrađena je konfliktna karta buke cestovnog prometa koja obuhvaća cjelokupno područje izrade Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine (Treća izmjena GUP-a Grada Kutine; 2006), prošireno s područjem Mjesnog odbora Husain, kao i ugroženim područjem od Autoceste Zagreb – Lipovac, odnosno željezničke pruge koja prolazi na području izrade karte buke.

Ukupna dužina modeliranih cestovnih prometnica na promatranom području izrade konfliktne karte buke iznosi cca 90 km, uključujući sve kategorije cestovnih prometnica.

Metodologija izrade konfliktne karte buke cestovnog prometa je u potpunosti u skladu s odredbama smjernice 2002/49/EC – “Relating to the assessment and management of environmental noise” , kao i preporuke Europske Komisije 2003/613/EC od 2003-08-06 “Guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and related emission data”.

Završni elaborati sadržavaju grafičke prikaze LKZ indeksa tijekom dana odnosno noći s potpunom analizom izloženosti stanovništva, analizom smetnje izazvene bukom glavnih izvora uključujući i određivanje prioritetnih zona akcijskog planiranja.

Detaljnije rezultate kao i podatke možete zatražiti od Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, i kulturne baštine, Trg kralja Tomislava 12, 44 320 Kutina.