Strateška karta buke Općine Kostrena
Akustika karte buke
 
 
U sklopu uspostave sustava upravljanja bukom okoliša Općine Kostrena, izrađena je strateška karta buke cestovnog prometa i industrijskih pogona i postrojenja na području Općine Kostrena.
Strateška karta buke industrijskih pogona i postrojenja obuhvatila je pogone brodogradilišta „Viktor Lenac“, HEP termoelektrane Rijeka i rafinerije nafte „INA“.
Validacija izrađene karte buke provedena je na temelju provedenih akustičkih mjerenja unutar industrijskih pogona i postrojenja, kao i cestovnog prometa na području OPćine Kostrena, uključujući državnu cestu D-8.
Detaljne informacije o ovom projektu moguće je dobiti od Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, Kostrena.