Strateška karte buke cest. prometa Velike Gorice
Akustika karte buke
 
 
Za Grad Veliku Goricu izrađena je strateška karta buke cestovnog prometa za postojeće stanje cestovnog prometa.

Područje projekta obuhvaća područje Velike Gorice ugroženo bukom cestovnog prometa (površina 183 km2) s preko 20 000 građevina i mrežom najvažnijih prometnica. Ukupna dužina modeliranih cestovnih prometnica na promatranom području izrade strateške karte buke iznosila je 129,607 km, uključujući sve prometne smjerove kao i prilazne rampe, nadvožnjake odnosno čvorove.

Strateška karta buke cestovnog prometa Grada Velike Gorice validirana je mjerenjem razina buke i brojanjem cestovnog prometa na 10 mjernih mjesta na užem područja centra Grada Velike Gorice.

Završni elaborati sadržavaju grafičke prikaze indikatora buke Lday, Levening, Lnight, i Lden , kao i analizu izloženosti stanovništva u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09).

Detaljniji rezultati karte buke biti će predstavljeni javnosti, a detalje možete saznati od Grada Velike Gorice, Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.