Predstavljanje strateške karte buke autoceste A2 Zagreb - Macelj


U suradnji s Autocestom Zagreb – Macelj d.o.o., DARH 2 započeo je javnu raspravu o izrađenoj strateškoj karti buke cestovnog prometa za autocestu A2 Zagreb - Macelj.


Za vrijeme trajanja javne rasprave, za svu zainteresiranu javnost, osiguran je javni uvid u izložene elaborate, dok su 8. svibnja 2013.g. organizirana javna izlaganja za stručne osobe i tijela, vijeća mjesnih odbora te građanstvo i udruge građana.

Javno predstavljanje strateške karte buke održati će se dana 08. svibnja 2013. s početkom u 10:00 h, u Zaprešiću, Vijećnica, Trg žrtava fašizma 1, odnosno u Krapini, Pučko otvoreno učilište (mala dvorana), Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13 s početkom u 13:00 h.

Navedena javna rasprava provodi se temeljem Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09), Pravilniku o načinu izrade i sadržaja karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke ("Narodne novine" broj 75/09).

Sve dodatne informacije o ovom projektu možete saznati od Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., Velika Ves bb, 49224 Lepajci odnosno putem e-mail adrese: office@azm.hr.

 

 
 
o nama |akustička mjerenja | prostorna akustika | projekti zaštite od buke | upravljanje bukom okoliša | reference | novosti | kontakti | početna
 
   
copyright (c) 2003-2022 DARH2 d.o.o. Sva prava pridrzana design by iDEA studio