KARTE BUKE
Zašto karta buke?
Rokovi izrade instrumenata
Harmonizirani indikatori buke
Kako se izrađuje karta buke
AKCIJSKI PLANOVI
STUDIJE UTJECAJA BUKE NA OKOLIŠ
 

Karte buke

Karte buke se definiraju kao prikazi postojećih i predviđenih razina imisija buke na svim mjestima unutar promatranog područja, ovisno o jednom određenom ili svim izvorima buke.

Na strateškim kartama buke moraju biti prikazane razine buke u suglasju s harmoniziranim indikatorima buke (Lden; Lday, Levening, Lnight) preko ukupnog broja stanovnika i/ili stanova izloženih buci određene razine.

Osnovni cilj smjernice EU 49/2002 "Relating to the assessment and management of environmental noise"; 2002-06-25 jest:
Postaviti sustav upravljanja bukom okoliša radi smanjivanja štetnog utjecaja previsokih razina buke okoliša na ljude.

Za postizanje ovog cilja obvezna je provedba ovih mjera:

  • Kroz instrument "karata buke" potrebno je definirati i ocijeniti ukupnu izloženost građana buci okoliša.
    Osigurati da podaci o izloženosti prekomjernoj buci i njenom štetnom učinku budu dostupni javnosti.
  • Usvojiti "akcijske planove" radi prevencije i snižavanja prekomjernih razina buke okoliša, gdje je kartom buke upozoreno na moguće štetne utjecaje buke na okoliš i zdravlje.

Izvorni tekst Smjernice 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise.


 
 
o nama |akustička mjerenja | prostorna akustika | projekti zaštite od buke | upravljanje bukom okoliša | reference | novosti | kontakti | početna
 
   
copyright (c) 2003-2024 DARH2 d.o.o. Sva prava pridrzana design by iDEA studio