KARTE BUKE
Zašto karta buke?
Rokovi izrade instrumenata
Harmonizirani indikatori buke
Kako se izrađuje karta buke
AKCIJSKI PLANOVI
STUDIJE UTJECAJA BUKE NA OKOLIŠ
 

Rokovi izrade instrumenata sustava upravljanja bukom okoliša

Sukladno zahtjevima Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09), Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (75/09) odnosno Smjernice EZ (49/02), rokovi za izradu bitnih instrumenata sustava upravljanja bukom okoliša su:

 
Područje izrade instrumenata buke Rok iza izradu strateške karte buke Rok za izradu akcijskih planova
URBANA PODRUČJA
 Županije, Grad Zagreb,  gradovi i općine 2011-03-16 2013-03-16
 
BITNI CESTOVNI PRAVCI
 >6 000 000 vozila/godini  (PGDP=16438 vozila) 2011-03-16 2013-03-16
 >3 000 000 vozila/godini  (PGDP=8219 vozila) 2011-03-16 2013-03-16
 
BITNI ŽELJEZNIČKI PRAVCI
 >60 000 vlakova/godini  (PGDP=164 vlaka) 2011-03-16 2013-03-16
 >30 000 vlakova/godini  (PGDP=82 vlaka) 2011-03-16 2013-03-16
 
INDUSTRIJSKI POGONI I POSTROJENJA
IPPC industrijski pogoni i postrojenja 2011-03-16 2013-03-16
 
BITNE ZRAČNE LUKE
 >50 000 godišnjih pokreta  (uzletanje/slijetanje) 2011-03-16 2013-03-16
     
 
 
o nama |akustička mjerenja | prostorna akustika | projekti zaštite od buke | upravljanje bukom okoliša | reference | novosti | kontakti | početna
 
   
copyright (c) 2003-2024 DARH2 d.o.o. Sva prava pridrzana design by iDEA studio