KARTE BUKE
Zašto karta buke?
Rokovi izrade instrumenata
Harmonizirani indikatori buke
Kako se izrađuje karta buke
AKCIJSKI PLANOVI
STUDIJE UTJECAJA BUKE NA OKOLIŠ
 

Harmonizirani indikatori buke

Sukladno zahtjevima Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09), Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (75/09) odnosno Smjernice EZ (49/02), za svako doba dana određen je harmonizirani indikator buke, odnosno indikator Lden za cijelo doba dana.

 
LdenDefinicija:
 
Podjela dana:
 
 
 
o nama |akustička mjerenja | prostorna akustika | projekti zaštite od buke | upravljanje bukom okoliša | reference | novosti | kontakti | početna
 
   
copyright (c) 2003-2024 DARH2 d.o.o. Sva prava pridrzana design by iDEA studio