PROJEKTI ZAŠTITE OD BUKE
GALERIJA ZAŠTITNIH ZIDOVA
REFERENCE
 

Reference

 
Idejni projekt zaštite od buke IT Data centar Utrine
2010-03 – Za Hrvatske telekomunikacije d.d., DARH 2 proveo je niz akustičkih mjerenja i izradio idejni projekt zaštite od buke za objekt IT Data centra Utrine, Zagreb
 
Izvedbeni projekt izgradnje zida za zaštitu od buke AC A3, Bregana - Jankomir
2008-02 – Za Hrvatske autoceste d.o.o. izrađen je izvedbeni projekt izgradnje zida za zaštitu od buke autoceste A3 Zagreb - Lipovac, dionica Bregana – Jankomir.
 
Izvedbeni projekt ozelenjavanja zida za zaštitu od buke autoceste A3, Bregana - Zagreb - Lipovac, dionica Bregana – Jankomir
2008-02 – Za Hrvatske autoceste d.o.o. izrađen je izvedbeni projekt ozelenjavanja zida za zaštitu od buke autoceste A3 Bregana - Zagreb - Lipovac, dionica Bregana – Jankomir.
 
Projekt zaštite od buke DC D-8
U suradnji s tvrtkama UGRIN-ING d.o.o. i SAECULUM d.o.o., Split izrađen je projekt zaštite od buke državne ceste D-8: Stobreč – Dugi rat – Omiš; Dionica: Stobreč – Dugi rat; Poddionica 2 : TTS - Grljevac
 
Projekt zaštite od buke raskrižja Stobreč
U suradnji s tvrtkama UGRIN-ING d.o.o. i SAECULUM d.o.o., Split izrađen je projekt zaštite od buke denivelacije raskrižja Stobreč
 
Projekt zaštite od buke Zagrebačke pivovare
Projekt zaštite od buke sjevernog dijela Zagrebačke pivovare d.d. je u tijeku.
 
Projekt zaštite od buke Karting centra Špansko
U tijeku je izrada projektne dokumentacije zaštite od buke Karting centra Špansko.
 
Projekt zaštite od buke sustava klimatizacije HNB
Za potrebe Hrvatske narodne banke izrađen je projekt zaštite od buke sustava klimatizacije i ventilacije.
 
 
 
o nama |akustička mjerenja | prostorna akustika | projekti zaštite od buke | upravljanje bukom okoliša | reference | novosti | kontakti | početna
 
   
copyright (c) 2003-2020 DARH2 d.o.o. Sva prava pridrzana design by iDEA studio