MJERENJE BUKE
O mjerenju buke
Provedba mjerenja
Reference
PROSTORNO AKUSTIČKA MJERENJE
Prostorno akustička mjerenja
Detaljna prostorno akustička mjerenja
Reference
MJERENJE ZVUČNE IZOLACIJE
Zračna zvučna izolacija
Udarna zvučna izolacija
Provedbe mjerenja
Reference
SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE
Kod mjerenja buke
Kod mjerenja zvučne izolacije
Kod prostorno akustičkih mjerenja
ONLINE NARUDŽBA MJERENJA
   
 

O mjerenje buke

Mjerenje buke provodi se uglavnom izravnom objektivnom metodom pomoću zvukomjera. Najčešća veličina koju određujemo tijekom normiranih postupka mjerenja jest ocjenska razina buke Lr izražena dB(A). Za određivanje ocjenske razine, ovisno o izvoru i karakteru buke, provodimo:

 • mjerenje ekvivalentne razine buke LAeq u dB(A),
 • mjerenje A-razine buke LA u dB(A),
 • mjerenje oktavnog i/ili tercnog spektra,
 • mjerenje impulsne razine buke LAI u dB(AI),
 • mjerenje statističkih percentila buke kao L1, L10, L95 u dB(A),
 • mjerenje maksimalne i minimalne A-razine buke LA,max i
  LA,min u dB(A),
 • mjerenje vršne razine zvučnoga tlaka Lp,peak u dB ili vršne C-razine LC,peak u dB(C).

Za provedbu mjerenja buke okoliša najčešće se koristi normni niz:

 • HRN ISO 1996-1:2004 - Akustika -- Opis, mjerenje i utvrđivanje buke okoliša -- 1. dio: Osnovne veličine i postupci utvrđivanja (ISO 1996-1:2003)
 • ISO 1996-2:2007 - Akustika -- Opisivanje i mjerenje buke okoliša -- 2. dio: Prikupljanje podataka u vezi s namjenom prostora (ISO 1996-2:2007)

Za provedbu ostalih normiranih metoda mjerenja buke kontaktirajte nas na akustika@darh2.hr.

 
Mogućnosti primjene zvukomjera Brüel & Kjaer tip 2260
 
Integrirajući zvukomjer Brüel & Kjaer tip 2260
 
o nama |akustička mjerenja | prostorna akustika | projekti zaštite od buke | upravljanje bukom okoliša | reference | novosti | kontakti | početna
 
   
copyright (c) 2003-2020 DARH2 d.o.o. Sva prava pridrzana design by iDEA studio