MJERENJE BUKE
O mjerenju buke
Provedba mjerenja
Reference
PROSTORNO AKUSTIČKA MJERENJE
Prostorno akustička mjerenja
Detaljna prostorno akustička mjerenja
Reference
MJERENJE ZVUČNE IZOLACIJE
Zračna zvučna izolacija
Udarna zvučna izolacija
Provedbe mjerenja
Reference
SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE
Kod mjerenja buke
Kod mjerenja zvučne izolacije
Kod prostorno akustičkih mjerenja
ONLINE NARUDŽBA MJERENJA
   
 

O sustavu osiguranja kvalitete

U području akustičkih mjerenja započet je postupak uspostave ispitnog laboratorija u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17025:2005 kroz koji ćemo potvrditi našu dobru profesionalnu praksu i kvalitetu ispitivanja koju pružamo našim klijentima.

  1. Osiguranje kvalitete mjerenja buke

  2. Osiguranje kvalitete mjerenja zvučne izolacije

  3. Osiguranje kvalitete prostorno akustičkih mjerenja

 
 
o nama |akustička mjerenja | prostorna akustika | projekti zaštite od buke | upravljanje bukom okoliša | reference | novosti | kontakti | početna
 
   
copyright (c) 2003-2020 DARH2 d.o.o. Sva prava pridrzana design by iDEA studio