MJERENJE BUKE
O mjerenju buke
Provedba mjerenja
Reference
PROSTORNO AKUSTIČKA MJERENJE
Prostorno akustička mjerenja
Detaljna prostorno akustička mjerenja
Reference
MJERENJE ZVUČNE IZOLACIJE
Zračna zvučna izolacija
Udarna zvučna izolacija
Provedbe mjerenja
Reference
SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE
Kod mjerenja buke
Kod mjerenja zvučne izolacije
Kod prostorno akustičkih mjerenja
ONLINE NARUDŽBA MJERENJA
   
 

Provedba mjerenja buke

Prije samog mjerenja buke, potrebno je:

  • Znati zašto Vam treba mjerenje buke (ispunjenje minimalno tehničkih uvjeta, tehnički pregled, zapisnik inspekcije itd.) i u kojem vremenu (dan, večer ili noć).
  • Prostor u kojem se provodi mjerenje buke dovesti u stanje građevinske dovršenosti sa što boljom zračnom i udarnom zvučnom izolacijom.
  • Da svi izvori buke koje želite imati na određenom mjestu, budu u ispitivanom prostoru u ispravnom stanju, s mogućnošću uključivanja.
  • Da ukoliko neki izvor buke (najčešće složeniji stroj) zahtijeva stručnog operatera, osigurate nazočnost rukovaoca stroja.
  • Najaviti mjerenje buke najbližim korisnicima boravišnih/poslovnih prostora.

Ako je predmet mjerenja buke ugostiteljski objekt, u velikom broju slučajeva potrebno je provesti ograničavanje glazbenog uređaja.

Za mogućnosti provedbe ograničavanja raznih uređaja (Aktivni kompresor - limitator audiosignala, Nadzorni limitator zvučne razine) kontaktirajte nas na akustika@darh2.hr.

Po provedenom mjerenju buke, izrađujemo ispitni izvještaj o provedenom mjerenju buke s pratećim stručnim mišljenjem. Ispitni izvještaj moguće je naručiti u papirnatom i/ili elektroničkom obliku na hrvatskom ili nekom stranom jeziku.

U pravilu se elaborat o provedenom mjerenju buke dostavlja preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom.

 
Mjerenje razina buke rashladnih uređaja pogona Pliva Hrvatska d.o.o., Savski Marof
2014-07 – DARH 2 provodi niz akustičkih mjerenja s ciljem utvrđivanja učinkovitosti mjera zaštite od buke na rashladnom postrojenju pogona Pliva Hrvatska d.o.o. >>>
 
Mjerenje buke Streljane Jamadol, Karlovac
2014-07 - U cilju dokazivanja provedenih mjera zaštite od buke provedeno je mjerenje buke sportsko trenažnih aktivnosti na streljani Jamadol u Karlovcu. >>>
 
Mjerenje razina buke cestovnog prometa uz granični prijelaz Bregana
2014-06 – Za potrebe projektiranja zaštite od buke cestovnog prometa GP Bregana, DARH 2 d.o.o. je proveo mjerenje razina buke cestovnog prometa uz granični prijelaz Bregana >>>
 
Mjerenje imisijske razine buke industrijskog postrojenja Petrokemija d.d.
2013-11 – Provedba mjerenja razina buke u okolini tvornice umjetnih gnojiva Petrokemija d.d. >>>
 
Mjerenje razina buke cestovnog prometa uz granični prijelaz Slavonski Brod
2013-12 – Za potrebe projektiranja zaštite od buke cestovnog prometa GP Slavonski Brod, DARH 2 d.o.o. je proveo mjerenje razina buke cestovnog prometa uz granični prijelaz Slavonski Brod. >>>
 
Mjerenje razina buke Vjetroelektrane Zadar 4
2013-08 - Za EKO ZADAR DVA d.o.o. DARH 2 d.o.o. je proveo mjerenje razine buke Vjetroelektrane Zadar 4 na lokaciji grada Benkovca >>>
 
Mjerenje razina buke cestovnog prometa u okolini sjeverne obilaznice Grada Velike Gorice
2012-07 – Za potrebe Grada Velike Gorice, DARH 2 d.o.o. je proveo mjerenje razina buke u okolini sjeverne obilaznice Grada Velike Gorice. >>>
 
Mjerenje buke cestovnog prometa u okolini autoceste A1, A3 i A4
2010-05 - DARH 2 d.o.o. proveo mjerenje buke cestovnog prometa na svim autocestama u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o. >>>
 
Mjerenje buke cestovnog prometa autoceste A1
Za Hrvatske autoceste, DARH 2 d.o.o. je proveo mjerenje razina buke cestovnog prometa duž autoceste A1 Bosiljevo - Split tijekom 2006 i 2007. g. >>>
 
Provedba nadzora provedbe Zakona o zaštiti od buke
DARH 2 d.o.o. pružio stručnu i tehničku potporu Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi u redovitom godišnjem nadzoru pridržavanja zakoskih odredbi Zakona o zaštiti od buke. >>>
 
Petrokemija d.d. - Praćenje razina buke
Za tvrtku Petrokemija d.d. tvornica gnojiva provedeno je praćenje razina buke na mjestu emisije unutar pogona, kao i na mjestima imisije na području Grada Kutine. >>>
 
Monitoring razina buke na području RSC Jarun
Za Grad Zagreb, Odjel sanitarne inspekcije tijekom srpnja 2007. g. proveden je monitoring razina buke uslijed obavljanja djelatnosti ugostiteljskih objekata i drugih aktivnosti na području Rekreacijsko-sportskog centra Jarun. >>>
 
EA ispitivanje tunelskog ventilatora
Za tvrtku KONČAR MES d.d., provedeno je elektroakustičko ispitivanja aksijalnog tunelskog ventilatora uključujući mjerenje razine buke, razine zvučne snage i vibracija. >>>
 
Ispitivanje funkcionalnosti TPS
Provedba mjerenja razina buke unutar Tunela Učka s provedbom elektroakustičkog ispitivanja funkcionalnosti tunelske izvedbe TPS >>>
 
ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. - Faza II
Za tvrtku ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. provedeno je praćenje razina buke na mjestu emisije i imisije pri provedbi građevinskih radova na mjestu tvornice „ROCKWOOL“ tijekom provedbe građevinskih radova – faza II. >>>
 
Kaufland Hrvatska k.d. - Objekt TPC Kaufland
Za "Kaufland Hrvatska" k.d. provedeno je mjerenje buke i zvučne izolacije u cilju ishođenja dokaza za provedene mjere zaštite od buke radi tehničkog pregleda Trgovačko poslovnog centra, Vila Velebita 6, Zagreb. >>>
 
Praćenje razina buke na VV Slunj
Program praćenje razina buke u okolini Vojnog vježbališta "Eugen Kvaternik", Slunj, 2006-2007. >>>
 
ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. Praćenje razina buke
Za tvrtku ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. provedeno je praćenje razina buke tijekom grubih građevinskih radova - Faza I, na mjestu izgradnje buduće tvornice kamene vune „ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.“. >>>
 
In-situ prigušenje zvučnih barijera
Po prvi puta u Republici Hrvatskoj, DARH 2 d.o.o. je proveo određivanje in-situ unesenog gušenja zvučnih barijera. >>>
 
 
o nama |akustička mjerenja | prostorna akustika | projekti zaštite od buke | upravljanje bukom okoliša | reference | novosti | kontakti | početna
 
   
copyright (c) 2003-2020 DARH2 d.o.o. Sva prava pridrzana design by iDEA studio