MJERENJE BUKE
O mjerenju buke
Provedba mjerenja
Reference
PROSTORNO AKUSTIČKA MJERENJE
Prostorno akustička mjerenja
Detaljna prostorno akustička mjerenja
Reference
MJERENJE ZVUČNE IZOLACIJE
Zračna zvučna izolacija
Udarna zvučna izolacija
Provedbe mjerenja
Reference
SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE
Kod mjerenja buke
Kod mjerenja zvučne izolacije
Kod prostorno akustičkih mjerenja
ONLINE NARUDŽBA MJERENJA
   
 

Detaljna prostorno akustička mjerenjaDefiniranost zvuka D50 je parametar za objektivno vrednovanje kvalitete akustike, a definiran je odnosom zvučne energije u prvih 50 milisekundi prema ukupnoj zvučnoj energiji:Definiranost zvuka D50 je povezana sa subjektivnom ocjenom doživljene razumljivosti govornog signala.

Mjerenje definiranosti zvuka D50 provodi se normiranim postupkom prema:

  • HRN EN ISO 3382:2001 Akustika -- Mjerenje vremena odjeka u prostorijama u odnosu na ostale akustičke pokazatelje (ISO 3382:1997; EN ISO 3382:2000)
  • HRN EN ISO 18233:2006 Akustika – Primjena novih metoda u građevnoj i prostornoj akustici (ISO 18233:2006; EN ISO 18233:2006)

Mjerenje definiranosti zvuka ponekad se provodi generiranjem impulsnog zvuka pomoću startnog pištolja ili balona, ali s obzirom na to da tako stvorenom signalu u NF dijelu spektra „nedostaje“ energije kao i ponovljivosti uzorka, mi koristimo neusmjereni izvor zvuka Brüel & Kjaer 4296 koji se sastoji od 12 zvučnika u dodakaedralnoj konfiguraciji. Ovaj izvor zvuka pogonjen pojačanim bijelim ili ružičastim šumom s pojačala snage Brüel & Kjaer 2716 osigurava zvučnu snagu od 122 dB re 1 pW.

Za provedbu ostalih normiranih metoda prostorno akustičkih mjerenja kontaktirajte nas na akustika@darh2.hr.

Čistoća zvuka C50 je parametar za objektivno vrednovanje kvalitete akustike, a definiran je odnosom zvučne energije u prvih 50 milisekundi prema ostatku zvučne energije:


Čistoća zvuka C50 povezana je sa subjektivnim doživljajem jasnoće govornog signala, i izražava se u decibelima [dB]. Visoke vrijednosti parametra C50 ukazuju na veliku količinu rane dolazne energije, što se očituje kao subjektivni doživljaj jasnoće i čistoće govora. Niska vrijednost C50 ukazuje na subjektivni doživljaj zamućenog govora opterećenog jakom jekom prostora.
Mjerenje čistoće zvuka C50 provodi se normiranim postupkom prema:

  • HRN EN ISO 3382:2001 Akustika -- Mjerenje vremena odjeka u prostorijama u odnosu na ostale akustičke pokazatelje (ISO 3382:1997; EN ISO 3382:2000)
  • HRN EN ISO 18233:2006 Akustika – Primjena novih metoda u građevnoj i prostornoj akustici (ISO 18233:2006; EN ISO 18233:2006)

Mjerenje čistoće zvuka ponekad se provodi generiranjem impulsnog zvuka pomoću startnog pištolja ili balona, ali s obzirom na to da tako stvorenom signalu u NF dijelu spektra „nedostaje“ energije kao i ponovljivosti uzorka, mi koristimo neusmjereni izvor zvuka Brüel & Kjaer 4296 koji se sastoji od 12 zvučnika u dodakaedralnoj konfiguraciji. Ovaj izvor zvuka pogonjen pojačanim bijelim ili ružičastim šumom s pojačala snage Brüel & Kjaer 2716 osigurava zvučnu snagu od 122 dB re 1 pW.

Za provedbu ostalih normiranih metoda prostorno akustičkih mjerenja kontaktirajte nas na akustika@darh2.hr.

Čistoća zvuka C80 je parametar za objektivno vrednovanje kvalitete akustike, a definiran je odnosom zvučne energije u prvih 80 milisekundi prema ostatku zvučne energije:

Čistoća zvuka C80 povezana je sa subjektivnim doživljajem jasnoće govornog signala, i izražava se u decibelima [dB]. Visoke vrijednosti parametra C80 ukazuje na veliku količinu rane dolazne energije, što se očituje kao subjektivni doživljaj jasnoće i čistoće muzičkog signala. Niska vrijednost C80 ukazuje na subjektivni doživljaj zamućenog muzičkog signala, opterećenog jakom jekom prostora.
Mjerenje čistoće zvuka C80 provodi se normiranim postupkom prema:

  • HRN EN ISO 3382:2001 Akustika -- Mjerenje vremena odjeka u prostorijama u odnosu na ostale akustičke pokazatelje (ISO 3382:1997; EN ISO 3382:2000)
  • HRN EN ISO 18233:2006 Akustika – Primjena novih metoda u građevnoj i prostornoj akustici (ISO 18233:2006; EN ISO 18233:2006)

Mjerenje čistoće zvuka ponekad se provodi generiranjem impulsnog zvuka pomoću startnog pištolja ili balona, ali s obzirom na to da tako stvorenom signalu u NF dijelu spektra „nedostaje“ energije kao i ponovljivosti uzorka, mi koristimo neusmjereni izvor zvuka Brüel & Kjaer 4296 koji se sastoji od 12 zvučnika u dodakaedralnoj konfiguraciji. Ovaj izvor zvuka pogonjen pojačanim bijelim ili ružičastim šumom s pojačala snage Brüel & Kjaer 2716 osigurava zvučnu snagu od 122 dB re 1 pW.

Za provedbu ostalih normiranih metoda prostorno akustičkih mjerenja kontaktirajte nas na akustika@darh2.hr.

Indeks razumljivosti govora STI (Speech transmission index) je parametar za objektivno vrednovanje kvalitete akustike prostora, čije mjerenje se provodi prema:

  • HRN EN 60268-16:2003 -- Oprema audiosustava -- 16. dio: Objektivno vrednovanje razumljivosti govora s pomoću indeksa razumljivosti govora (IEC 60268-16:2003; EN 60268-16:2003)

Norma predviđa različite težinske vrijednosti za prijenos muškog i ženskog govora, STI(male) i STI(female), kao i parametre RaSTI i STIPa, koji su izvedeni iz osnovnog STI parametra i služe za ocjenu razumljivosti govora kod specifičnih prostora i namjena prostora. Parametar STIPa se npr. koristi za vrednovanje razumljivosti govora kod razglasnih sustava javnih prostora.

Za provedbu ostalih normiranih metoda prostorno akustičkih mjerenja kontaktirajte nas na akustika@darh2.hr.

Uz navedene parametre kojima vrednujemo akustiku prostora, moguće je mjeriti niz drugih parametara čija je svrha utvrđivanje kvalitete akustike prema specifičnim zahtjevima. Ukoliko su zahtijevi za kvalitetom akustike visoki, uz niz mjerenja osnovnih, po potrebi se mjere i određuju neki od slijedećih parametara:
T20, T30, Tx – vremena odjeka potrebna da signal padne za 20,30 ili proizvoljni broj (x) decibela, u odnosu na početnu razinu. Koriste se za izračune drugih parametara kvalitete akustike prostora.
EDT (Early Decay Time) - rano vrijeme odjeka definirano je kao vrijeme potrebno da signal padne za 10 dB u odnosu na početni. Vrijednosti EDT su vezane za subjektivni doživljaj ječnosti prostorije.
Ts-center time računa se kao:


A njegove vrijednosti su vezane za subjektivni doživljaj čistoće muzičkog ili govornog signala.
G glasnoća prostora je parametar koji se računa iz razlike zvučne energije izvora smještenog u zadani prostor, i zvučne energije kada bi taj izvor bio smješten u slobodno zvučno polje. Opisan je preko:


LF (lateral energy fraction) – parametar koji se računa prema odnosu zvučne energije u prvih 80 milisekundi naspram zvučne energije bočnih refleksija unutar intervala od 5 do 80 milisekundi:


A njegove vrijednosti vezane su za subjektivni doživljaj zvučne pozornice.
IACC, IACCE, IACCL, IACC3E (interaural cross-corelation) su niz parametara koji se dobivaju pomoću binauralnih mjerenja, a vezani su za subjektivni doživljaj širine zvučne pozornice, slušateljevog „uvlačenja“ u glazbeni događaj i efekta „pomicanja“ zvučne slike. 
BR (bass ratio) – je parametar koji se računa iz odnosa vremena odjeka na raznim frekvencijama:


A čiji iznos kvalitativno opisuje odnos glasnoće dubokih tonova naspram srednjih.

Mjerenje navedenih parametara  provodi se normiranim postupkom prema:

  • HRN EN ISO 3382:2001 Akustika -- Mjerenje vremena odjeka u prostorijama u odnosu na ostale akustičke pokazatelje (ISO 3382:1997; EN ISO 3382:2000)
  • HRN EN ISO 18233:2006 Akustika – Primjena novih metoda u građevnoj i prostornoj akustici (ISO 18233:2006; EN ISO 18233:2006)

Za provedbu ostalih normiranih metoda prostorno akustičkih mjerenja kontaktirajte nas na akustika@darh2.hr.

 
 
 
HNB - Mjerenje vremena odjeka
Mjerenje buke i vremena odjeka u radnom prostoru Hrvatske narodne banke
>>>
 
 
o nama |akustička mjerenja | prostorna akustika | projekti zaštite od buke | upravljanje bukom okoliša | reference | novosti | kontakti | početna
 
   
copyright (c) 2003-2020 DARH2 d.o.o. Sva prava pridrzana design by iDEA studio